O NÁS

Příběh značky COVER SPORT

Myslím, že to začalo, když se otevřely hranice. Všichni jeli na západ. Věděl jsem co chci, ale nevěděl jak. Začal jsem věci dělat jinak než ostatní, jeli jsme na východ …

Startovací rok přišel později. Byl to kulatý rok 2010. Bylo tam všechno co bylo potřeba. Vznikl COVER SPORT a současný spolek dp Lukostřelba Zlín. Nikdo o nás nevěděl. Prošly hubené roky. Cover finančně dotuje dp a dobrý pohyb udělal zázemí pro cover. Pak to přišlo. Úspěch přes noc, co trvá deset let. Všechny večery, všechny soboty a všechny neděle. Oba subjekty jsou zdravé a v dobrých číslech. Sportovní klub dp Lukostřelba Zlín se rozrůstá a zesiluje. Můžeme si dovolit propagační akce zdarma a podpořit akce, které za to stojí. COVER SPORT se drží své specializace, investuje a inovuje. LUKO + LANA + LODĚ. Děláme co chceme. Tak, aby to fungovalo. S každou další akci jsme o kus lepší.

ÚSPĚCH  NENÍ PRO KAŽDÉHO. ANI NEMUSÍ. DĚLÁŠ TO NA CO MÁŠ.  OVLIVNÍŠ PROSTOR KERÝ SI VYTVOŘÍŠ …

  1. UNIVERZÁLNÍ DOVEDNOSTI Z NEKOMFORTNÍHO PROSTŘEDÍ.

  2. VIDÍŠ ZA ROH. VIDÍŠ ZDROJE. CHÁPEŠ LIDSKÉ ROLE.

  3. VE SVĚTĚ PŘÍLEŽITOSTÍ Z VLASTNÍCH DISPOZIC VYTVOŘÍŠ KONCEPT. 

Partneři COVER SPORT

Partneři dp Lukostřelba Zlín

Reference outdoorových programů a aktivit jsou jako fotokoláže umístěny v EVENTECH.

Děkujeme všem firmám, školám, sportovním subjektům, spolkům, soukromým osobám.
Některá Loga subjetků se kterými spolupracujeme nebo jsme zajišťovali subdodavatelsky program.
Součást dohody o spolupráci.

Dobrým firmám: