PŘÍBĚH A PARTNEŘI

Příběh značky COVER SPORT

Myslím, že to začalo, když se otevřely hranice. Tehdy všichni jeli na západ a na východě se otevřel prostor, který nikdo nečekal. Bylo to mnohem víc než zkušenost. Věděl jsem co chci, ale nevěděl jak.

Startovací rok přišel později. Byl to kulatý rok 2010. Bylo tam všechno co bylo potřeba. Vznikl COVER SPORT a současný spolek dp Lukostřelba Zlín. Nikdo o nás nevěděl. Prošly hubené roky a těžké časy. Cover sport finančně dotuje dp a dobrý pohyb udělal zázemí pro cover sport. Pak to přišlo. Úspěch přes noc, co trvá deset let. Všechny večery, všechny soboty a všechny neděle. Oba subjekty jsou zdravé a v dobrých číslech. Sportovní klub dp Lukostřelba Zlín se rozrůstá a zesiluje. Můžeme si dovolit propagační akce zdarma a podpořit akce, které za to stojí. COVER SPORT se drží své specializace, investuje a inovuje. LUKO + LANA + LODĚ. Podnikatelský vývoj byl postupný, ne vždy opatrný. Děláme co chceme. Tak, aby to fungovalo. S každou další akci jsme o kus lepší.

Úspěch není pro každého. Ani nemusí. Děláš to na co máš. Vezmeš co si vzít můžeš a ovliníš prostor, který si vytvoříš…

  1. Univerzální dovednosti z nekomfortního prostředí. 

  2. Vidíš za roh ? vidíš zdroje ? Chápeš lidské role ? 

  3. VYTVOŘÍŠ KONCEPT. 

Partneři COVER SPORT

Partneři dp Lukostřelba Zlín

Reference outdoorových programů a aktivit jsou jako fotokoláže umístěny v EVENTECH.

Děkujeme všem firmám, školám, sportovním subjektům, spolkům, soukromým osobám.
Některá Loga subjetků se kterými spolupracujeme nebo jsme zajišťovali subdodavatelsky program.
Součást dohody o spolupráci.

Dobrým firmám: