LANA

Lanové aktivity na dp lukostřelnici:

Můžete si nakombonovat podle libosti lana i lukostřelbu. Jednotná cena za každou LANOVOU AKTIVITU: 2000 Kč. Lana na střelnici a jako součást kombinovaného programu s lukostřelbou. Platí pro 2 hodiny otevřené disciplíny.

Lanové aktivity nabízíme pouze v prostoru našeho areálu střelnice, v  přilehlém lesíku. Ceny jsou příznivé právě pro šablonu domácího prostředí. K dispozici je klubovna, automat na kávu, wc. Stanoviště budou připravené současně a otevřené podle potřeby. U každé disciplíny je instruktor, který řídí pořadí a plynulost.

Lanové aktivity jsou skvělé, ale není to tak žádaný prvek právě pro svou obtížnost, jak pro agenturu tak pro klienta. Agentury nabízejí standartní nízké lanové dráhy, často využívané školními skupinami. Ale co něco jiného ? Proletět vzduchem a slanit na automatu, vyšplhat do koruny stromu, překonat armádní překážku NATO ? Používáme vždy horolezecké přilby automatické blokanty a jistící techniku, která netočí lano. Samozřejmě si chráníme stromy. 

Celý lanový areál bude zprovozněn v roce 2021.

Stromové lezení

Akce: Lezení do koruny stoupací technikou na laně nebo v kombinaci lano-strom.  Lezec je stále jištěný bez nutnosti vlastní kontroly. Následuje spuštění lezce jističem. Připravíme 2 lezecké cesty různé obtížnosti. Dostanete se do 20ti výškových metrů.

Armádní lanová SÍŤ

Akce: Atrakce vhodná hlavně pro děti, ale nejen pro ně. Horní zajištění. Lanová síť z plypropylenu, vlastní pletení.

Kladková lanovka

Akce: Unikátní technologie lanovky na zátěžovém popruhu. Délka lanovky 20m. Jízda v úvazku, slanění na automatu.

Lanový traverz

Akce: Překonávaná vzdálenost 7m ve výšce 2-3m. Start přechodu z plošiny, na úvazku s horním jištěním.

Skalní lezení

Dělali jsme několik akcí. V současnosti je to spící model. Pouze pro dřívější klienty.

dejTREK

Aktivita typu survival. Popluješ – pojedeš – polezeš – půjdeš … Momentálně v režimu spánek, protože v pilotní singl verzi mně to trvalo 3 dny a myslel jsem, že už se ani nevrátím … )

nalepky_dejtrek_35mm_web_transparent